Samen concrete oplossingen realiseren

Be Planet bouwt een brug tussen lokale burgerinitiatieven en bedrijven. Samen werken ze aan concrete transitiethema’s zoals duurzaam voedsel, biodiversiteit en hernieuwbare energie. Dit levert voordeel op voor de burgers, de bedrijven en de planeet. Bond Beter Leefmilieu verwelkomde Be Planet in 2019 als nieuw lid. Medewerker Katrien vertelt waar de stichting voor staat.  

Wat doet jullie organisatie?

Katrien: “Be Planet ondersteunt en begeleidt initiatieven van burgers en verenigingen die concrete oplossingen voorstellen voor een waaier aan transitiethema's zoals afvalvrij leven, duurzaam voedsel, de circulaire economie, mobiliteit, energie en biodiversiteit.  Be Planet gaat partnerschappen aan met lokale overheden en bedrijven en werft fondsen bij individuele donateurs.”

Wie ben je? Wat is jouw rol bij de organisatie? 

“Ik ben Katrien en werk sinds 2016 vol goesting en veel engagement voor Be Planet.  Als Nederlandstalig teamlid ontwikkel ik Be Planet in Vlaanderen. Daarnaast ondersteun ik de coördinator met het zakelijk beheer en werk ik samen met de collega’s aan de succesvolle groei van de stichting in het algemeen.” 

Op welke verwezenlijking van 2020 zijn jullie het meest trots?

“Zonder enige twijfel de lancering van de Proximity!  Deze campagne brengt zo veel mogelijk actoren, zoals lokale overheid, bedrijven, burgers en verenigingen, samen om concrete oplossingen te realiseren. We hebben deze campagne een jaar lang voorbereid en uiteindelijk in 2020 in Roeselare als eerste Vlaamse stad gelanceerd.  De coronacrisis heeft het ons niet gemakkelijk gemaakt, toch zijn we erin geslaagd om in 2020 de campagne in zes Belgische steden te lanceren en nieuwe samenwerkingen voor 2021 af te sluiten.”

Wat staat er bij jouw organisatie allemaal op de planning voor 2021?

“Wij staan open voor de opportuniteiten die op onze weg komen, dus het is altijd een beetje een verrassing aan het begin van het jaar.

Naast deze opportuniteiten, hebben we uiteraard enkele concrete doelstellingen voor ogen zoals Proximity verder ontwikkelen in België, de meerjarenplanning 2022-2026 voorbereiden, ons team uitbreiden en samenwerken met onze structurele partner Elia en andere bedrijven.”

Naar wie of welke organisatie binnen de milieu- en klimaatbeweging kijk je het meest op en waarom?

“We delen onze kantoorruimte met Goodplanet en dat is een organisatie waar ik naar opkijk. Ze hebben een mooie weg afgelegd sinds 1997. Het is een creatieve, gedreven en veerkrachtige organisatie die heel belangrijk werk doet. Ze informeren en sensibiliseren de jongere generatie over de waarde van onze planeet en de rol van de acties van elk van ons daarin.”

Wil je nog iets meegeven aan onze lezers van Link?

“We staan altijd open voor nieuwe samenwerkingen want dat zorgt ervoor dat we nog meer kunnen doen en zo onze impact verhogen. Welk type samenwerkingen? De handen in elkaar slaan om een projectoproep te organiseren of een vereniging te begeleiden bij de uitvoering, al dan niet gelinkt aan een specifiek duurzaamheidsthema of een bepaalde regio. 

Daarnaast wensen we ons team uit te breiden, dus neem zeker af en toe een kijkje op onze website om de meest recente vacatures te raadplegen.”

 

Be Planet