C-Bouwers

c-bouwers.be

Circulair bouwen zit in de lift. Toch is het niet altijd duidelijk hoe je er praktisch mee aan de slag gaat. C-Bouwers verzamelt en verspreidt daarom nuttige informatie om opdrachtgevers, architecten en andere bouwprofessionals te ondersteunen. Op dit platform vind je een databank met circulaire producten en diensten, maar ook handige leerlessen en praktijkverhalen

In de digitale databank van ons platform C-Bouwers vind je circulaire diensten, producten en voorbeeldprojecten.

Het eerste jaar C-Bouwers had als doel om circulair bouwen te stimuleren door in te zetten op het sensibiliseren, informeren en adviseren van bouwheren en architecten. Dit gebeurde in 2019 i.s.m. de provincie Vlaams-Brabant. 

In 2020 focusten we ons op bouwprofessionals

Het resultaat is het digitaal platform c-bouwers.be.

Een project van Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met